PFR

Przedsiębiorca uzyskał subwencję finansową w ramach programu rządowego:
„Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Rozwoju dla Mikro, Małych, i Średnich firm” udzieloną przez PFR.